ෆ්ලෝෆෙනිකෝල් මුඛ විසඳුම

  • Florfenicol Oral Solution

    ෆ්ලෝෆෙනිකෝල් මුඛ විසඳුම

    සංයුතිය: මිලි ලීටරයකට අඩංගු වේ: ෆ්ලෝෆෙනිකෝල් ………………………………. 100 mg. ද්‍රාවණ දැන්වීම ……………………………. 1 මිලි. විස්තරය: ෆ්ලෝෆෙනිකෝල් යනු කෘතිම පුළුල් වර්ණාවලී ප්‍රතිජීවකයක් වන අතර එය ගෘහස්ථ සතුන්ගෙන් හුදකලා වූ බොහෝ ග්‍රෑම්-ධනාත්මක සහ ග්‍රෑම්- negative ණ බැක්ටීරියා වලට එරෙහිව effective ලදායී වේ. ෆ්ලෝරෆෙනිකෝල්, ක්ලෝරම්ෆෙනිකෝල් හි ෆ්ලෝරිනීකෘත ව්‍යුත්පන්නයකි.