මෙටාමිසෝල් සෝඩියම් එන්නත් කිරීම

  • Metamizole Sodium Injection

    මෙටාමිසෝල් සෝඩියම් එන්නත් කිරීම

    මෙටාමිසෝල් සෝඩියම් එන්නත් සංයුතිය: මිලි ලීටරයකට අඩංගු වේ: මෙටාමිසෝල් සෝඩියම් ………. ………… මිලි ග්‍රෑම් 300 ද්‍රාවණ දැන්වීම… .. ……………………… 1 මිලි විස්තරය: වර්ණ රහිත හෝ කහ පැහැයෙන් යුත් පැහැදිලි විසඳුමක් තරමක් දුස්ස්රාවී වන්ධ්‍යා විසඳුමක්. දර්ශක: ප්‍රතිවෛරස් සහ විශ්ලේෂක. මාංශ පේශි වේදනාව, රූමැටික්, උණ රෝග, කොලික ආදිය සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.