වාචික විසඳුම

 • Florfenicol Oral Solution

  ෆ්ලෝෆෙනිකෝල් මුඛ විසඳුම

  සංයුතිය: මිලි ලීටරයකට අඩංගු වේ: ෆ්ලෝෆෙනිකෝල් ………………………………. 100 mg. ද්‍රාවණ දැන්වීම ……………………………. 1 මිලි. විස්තරය: ෆ්ලෝෆෙනිකෝල් යනු කෘතිම පුළුල් වර්ණාවලී ප්‍රතිජීවකයක් වන අතර එය ගෘහස්ථ සතුන්ගෙන් හුදකලා වූ බොහෝ ග්‍රෑම්-ධනාත්මක සහ ග්‍රෑම්- negative ණ බැක්ටීරියා වලට එරෙහිව effective ලදායී වේ. ෆ්ලෝරෆෙනිකෝල්, ක්ලෝරම්ෆෙනිකෝල් හි ෆ්ලෝරිනීකෘත ව්‍යුත්පන්නයකි.
 • Fenbendazole Oral Suspension

  ෆෙන්බෙන්ඩසෝල් මුඛ අත්හිටුවීම

  විස්තරය: ෆෙන්බෙන්ඩසෝල් යනු පරිණත හා වර්ධනය වන නොමේරූ නෙමටෝඩාවන් (ආමාශ ආන්ත්රයික වටකුරු පණුවන් සහ පෙනහළු පණුවන්) සහ සෙස්ටෝඩ් (ටේප් පණුවන්) පාලනය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා බෙන්සිමයිඩසෝල්-කාබමේට් කාණ්ඩයට අයත් පුළුල් වර්ණාවලීක්ෂක ගතියකි. සංයුතිය: මිලි ලීටරයකට අඩංගු වේ .: ෆෙන්බෙන්ඩසෝල් …………… ..100 mg. ද්‍රාවණ දැන්වීම. ……………… 1 මිලි. දර්ශක: පැටවුන්, ගවයන්, එළුවන්, බැටළුවන් සහ ine රන් වැනි ආමාශ ආන්ත්රයික හා ශ්වසන පණුවන් ආසාදන හා සෙස්ටෝඩ් වලට ප්රතිකාර කිරීම සහ ප්රතිකාර කිරීම: ...
 • Fenbendazole and Rafoxanide Oral Suspension

  ෆෙන්බෙන්ඩසෝල් සහ රෆොක්සැනයිඩ් මුඛ අත්හිටුවීම

  ගවයන්ගේ හා බැටළුවන්ගේ ආමාශ ආන්ත්රයික හා ශ්වසන පත්රිකා වල නෙමටෝඩාවන් සහ සෙස්ටෝඩ වල බෙන්සිමයිඩසෝල් වලට ගොදුරු විය හැකි පරිණත හා නොමේරූ අවධීන් සඳහා ප්රතිකාර කිරීම සඳහා මෙය පුළුල් වර්ණාවලීක්ෂක ග්රන්ථයකි. සති 8 ට වැඩි පරිණත හා නොමේරූ ෆැසියෝලා එස්පී වලට එරෙහිව රෆොක්සැනයිඩ් ක්‍රියාකාරී වේ. ගවයන් සහ බැටළුවන් හීමොන්චස් එස්.පී., ඔස්ටර්ටේජියා එස්.පී., ට්‍රයිකොස්ට්‍රොංගයිලස් එස්.පී. .
 • Enrofloxacin Oral Solution

  එන්රොෆ්ලොක්සැසින් මුඛ විසඳුම

  සංයුතිය: එන්රොෆ්ලොක්සැසින් ………………………………… .100mg ද්‍රාවණ දැන්වීම ………………………………… ..1 මිලි විස්තරය: එන්රොෆ්ලොක්සැසින් අයත් වන්නේ ක්විනොලෝන් කාණ්ඩයට සහ කැම්පිලොබැක්ටර්, ඊ.කෝලි, හීමොෆිලස්, පැස්චුරෙල්ලා, සැල්මොනෙල්ලා සහ මයිකොප්ලාස්මා එස්පීපී වැනි ග්‍රෑම්- negative ණ බැක්ටීරියා වලට එරෙහිව බැක්ටීරියා නාශක ක්‍රියා කරයි. දර්ශක: කැම්පිලොබැක්ටර් වැනි එන්රොෆ්ලොක්සැසින් සංවේදී ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් නිසා ඇතිවන ආමාශ ආන්ත්රයික, ශ්වසන සහ මුත්රා ආසාදන. කෝලි, හීමොෆිලස්, මයිකොප්ලාස්මා, පැස්චුරෙල්ලා සහ සැල්මොනෙල්ලා එස්පීපී. තුල ...
 • Doxycycline Oral Solution

  ඩොක්සි සයික්ලයින් වාචික විසඳුම

  සංයුතිය: මිලි ලීටරයකට අඩංගු වේ: ඩොක්සි සයික්ලයින් (ඩොක්සි සයික්ලයින් හයික්ලේට් ලෙස) ……………… ..100mg ද්‍රාවණ දැන්වීම …………………………………………. 1 මිලි. විස්තරය: පානීය ජලය සඳහා පැහැදිලි, ense න, දුඹුරු-කහ මුඛ විසඳුමක්. දර්ශක: කුකුළන් (බ්‍රොයිලර්) සහ igs රන් සඳහා බ්‍රොයිලර්: නිදන්ගත ශ්වසන රෝග (crd) සහ මයිකොප්ලාස්මා රෝග වැළැක්වීම සහ ප්‍රතිකාර කිරීම ...
 • Diclazuril Oral Solution

  ඩික්ලසුරිල් මුඛ විසඳුම

  ඩික්ලසුරිල් වාචික ද්‍රාවණය සංයුතිය: මිලි ලීටරයකට අඩංගු වේ: ඩික්ලසුරිල් ………………… ..25mg ද්‍රාවණ දැන්වීම ………………… 1 මිලි දර්ශක: කුකුළු මස්වල කොක්සිඩෝසිස් නිසා ඇති වන ආසාදන වැළැක්වීම සහ ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා. කුකුළු මස් ඉමේරියා ටෙනෙල්ලා, ඊ.අකර්වුලිනා, ඊ.නෙකැට්‍රික්ස්, ඊ.බෘනෙට්ටි, ඊ.මැක්සිමා සඳහා එය බෙහෙවින් ක්‍රියා කරයි. ඊට අමතරව, medicine ෂධ භාවිතා කිරීමෙන් පසු සීකුම් කොක්සිඩියෝසිස් මතුවීම හා මරණය effectively ලදායී ලෙස පාලනය කළ හැකි අතර කුකුළු මස්වල කොක්සිඩියෝසිස් වල ootheca අතුරුදහන් විය හැකිය. වැළැක්වීමේ effectiveness ලදායීතාවය ...
 • Compound Vitamin B Oral Solution

  සංයුක්ත විටමින් බී මුඛ විසඳුම

  සංයුක්ත විටමින් බී ද්‍රාවණය පශු වෛද්‍ය භාවිතය සඳහා පමණි මෙම නිෂ්පාදනය විටමින් බී 1, බී 2, බී 6 යනාදිය අඩංගු විසඳුමකි. දර්ශකය: විටමින් බී එන්නත් සමඟ සමාන වේ. භාවිතය සහ මාත්‍රාව: වාචික පරිපාලනය සඳහා: අශ්වයා සහ ගවයින් සඳහා මිලි ලීටර් 30 ~ 70; බැටළුවන් සහ ine රන් සඳහා 7 ~ l0ml. මිශ්‍ර බීම: කුරුල්ලන් සඳහා 10 ~ 30rnl / l. ගබඩා කිරීම: අඳුරු වියළි සිසිල් ස්ථානයක තබා ගන්න.
 • Albendazole Oral Suspension

  ඇල්බෙන්ඩසෝල් මුඛ අත්හිටුවීම

  ඇල්බෙන්ඩසෝල් වාචික අත්හිටුවීමේ සංයුතිය: මිලි ලීටරයකට අඩංගු වේ: ඇල්බෙන්ඩසෝල් ………………… .25mg ද්‍රාවණ දැන්වීම ………………… ..1 මිලි විස්තරය: ඇල්බෙන්ඩසෝල් යනු කෘතිම ඇන්තල්මින්ටික් වන අතර එය බෙන්සිමයිඩසෝල්-ව්‍යුත්පන්නයන් සමූහයට අයත් වේ. පුළුල් පරාසයක පණුවන්ට එරෙහිව ක්‍රියා කිරීම සහ ඉහළ මාත්‍රාවකින් අක්මාව නළයේ වැඩිහිටි අවධීන්ට එරෙහිව ක්‍රියා කිරීම. දර්ශක: පැටවුන්, ගවයන්, එළුවන් සහ බැටළුවන් වැනි පණුවන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම
 • Albendazole and Ivermectin Oral Suspension

  ඇල්බෙන්ඩසෝල් සහ අයිවර්මෙක්ටින් මුඛ අත්හිටුවීම

  ඇල්බෙන්ඩසෝල් සහ අයිවර්මෙක්ටින් මුඛ අත්හිටුවීමේ සංයුතිය: ඇල්බෙන්ඩසෝල් ………………… .25 mg ඉවර්මෙක්ටින් ………………… .1 මිලිග්‍රෑම් ද්‍රාවණ දැන්වීම ………………… .. මිලි ලීටර් විස්තරය: ඇල්බෙන්ඩසෝල් කෘතිම පුළුල් පරාසයක පණුවන්ට එරෙහිව සහ ඉහළ මාත්‍රාවකින් යුත් අක්මාව නළයේ වැඩිහිටි අවධීන්ට එරෙහිව ක්‍රියා කරන බෙන්සිමයිඩසෝල්-ව්‍යුත්පන්න කාණ්ඩයට අයත් ඇන්තෙල්මින්ටික්. අයිවර්මෙක්ටින් ඇවර්මෙක්ටින් කාණ්ඩයට අයත් වන අතර වටකුරු පණුවන් හා පරපෝෂිතයන්ට එරෙහිව ක්‍රියා කරයි. දර්ශක: ඇල්බෙන්ඩසෝල් සහ අයිවර්මෙක්ටින් පුළුල් වේ ...