ටියාමුලින් එන්නත් කිරීම

  • Tiamulin Injection

    ටියාමුලින් එන්නත් කිරීම

    ලැමියුලින් ඉන්ජෙක්ෂන් සංයුතිය: මිලි ලීටරයකට අඩංගු වේ: ටියාමුලින් පදනම ……………………… ..100 මිලිග්‍රෑම් ද්‍රාවණ දැන්වීම ………………………… .1 මිලි විස්තරය: ටියාමුලින් යනු ස්වාභාවිකවම අර්ධ සින්තටික් ව්‍යුත්පන්නයකි. ග්‍රෑම්-පොසිටිව් බැක්ටීරියා වලට (උදා: ස්ටැෆිලොකොකි, ස්ට්‍රෙප්ටොකොකි, ආකනොබැක්ටීරියම් පයෝජීන්), මයිකොප්ලාස්මා එස්පීපී, ස්පිරෝචීට් වලට එරෙහිව බැක්ටීරියා ස්ථිතික ක්‍රියාමාර්ගයක් ඇති ඩිටර්පීන් ප්‍රතිජීවක ප්ලූරොමුටිලින් ...