ටිල්මිකොසින් පදනම

  • Tilmicosin Base

    ටිල්මිකොසින් පදනම

    ටිල්මිකොසින් ටිල්මිකොසින් යනු සත්ව සෞඛ්‍යය සඳහා අළුත්ම සංවර්ධනය කරන ලද මැක්‍රොලයිඩ් ප්‍රතිජීවක වේ. එය ටයිලෝසින් වල ව්‍යුත්පන්න මිඩිසීන් වේ. නම: ටිල්මිකොසින් අණුක සූත්‍රය: C46H80N2O13 අණුක බර: 869.15 CAS අංක: 108050-54-0 ගුණාංග: ලා කහ හෝ කහ කුඩු. සම්මත: Usp34 ඇසුරුම්: එක් පෙට්ටියකට කි.ග්‍රෑ 20 / කාඩ්බෝඩ් ඩ්‍රම්, කි.ග්‍රෑ 1 / ප්ලාස්ටික් ඩ්‍රම් 6 ඩ්‍රම්. ගබඩාව ...