ටිල්මිකොසින් එන්නත් කිරීම

  • Tilmicosin Injection

    ටිල්මිකොසින් එන්නත් කිරීම

    ටිල්මිකොසින් එන්නත් අන්තර්ගතය සෑම මිලි ලීටර් 1 ටිල්මිකොසින් පොස්පේට් 300 මිලිග්‍රෑම් ටිල්මිකොසින් පදනමට සමාන වේ. දර්ශක මෙය විශේෂයෙන් මැන්හයිමියා හීමොලිටිකා නිසා ඇතිවන නියුමෝනියාව සඳහා සහ ශ්වසන පද්ධතියට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා සංවේදී ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් නිසා ඇතිවන ආසාදන හා බුරුළු ප්‍රදාහය සඳහා යොදා ගනී. ක්ලැමීඩියා පිට්ටාචි ගබ්සා කිරීම් සහ ගවයන් හා බැටළුවන් තුළ ඇති ෆියුසොබැක්ටීරියම් නෙකෝෆෝරම් නිසා ඇති වන පාද කුණුවීම වැනි රෝග සඳහාද මෙය භාවිතා කරයි. භාවිතය සහ මාත්‍රාව c ෂධීය මාත්‍රාව එය i ...