ටිල්මිකොසින් මුඛ විසඳුම

  • Tilmicosin Oral Solution

    ටිල්මිකොසින් මුඛ විසඳුම

    සංයුතිය: ටිල්මිකොසින් ……………………………………… .250mg ද්‍රාවණ දැන්වීම ……………………………………… ..1 මිලි විස්තරය: ටිල්මිකොසින් යනු අ ටයිලෝසින් වලින් සංස්ලේෂණය කරන ලද පුළුල්-වර්ණාවලී අර්ධ කෘතිම බැක්ටීරියා නාශක මැක්‍රොලයිඩ් ප්‍රතිජීවක. එයට ප්‍රතිබැක්ටීරීය වර්ණාවලියක් ඇති අතර එය ප්‍රධාන වශයෙන් මයිකොප්ලාස්මා, පැස්චුරෙල්ලා සහ හීමොපිලස් එස්පීපී වලට එරෙහිව effective ලදායී වේ. සහ කෝරීන්බැක්ටීරියම් එස්පීපී වැනි විවිධ ග්‍රෑම්-ධනාත්මක ජීවීන්. එය 50 ගණන්වල රයිබසෝම අනු කොටස් වලට බන්ධනය වීමෙන් බැක්ටීරියා ප්‍රෝටීන් සංස්ලේෂණයට බලපානු ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. හරස් ප්‍රතිරෝධය b ...