ටිල්මිකොසින් පොස්පේට්

  • Tilmicosin Phosphate

    ටිල්මිකොසින් පොස්පේට්

    ටිල්මිකොසින් පොස්පේට් ටිල්මිකොසින් පොස්පේට් යනු සත්ව සෞඛ්‍යය සඳහා අළුත්ම සංවර්ධනය කරන ලද මැක්‍රොලයිඩ් ප්‍රතිජීවක වේ. එය ටයිලෝසින් වල ව්‍යුත්පන්න මිඩිසීන් වේ. නම: ටිල්මිකොසින් පොස්පේට් අණුක සූත්‍රය: C46H80N2 O13 · H3PO4 අණුක බර: 967.14 CAS: 137330-13-3 ගුණාංග: ලා කහ හෝ කහ කුඩු, එය ජලයේ දිය විය හැක. ප්‍රමිතිය: එන්ටර්ප්‍රයිසෙස්ටාර්ඩ්, අ ...